background
xnxx xnxx

برنامه‌ی اقتصادی در حکومت مهدوی

برنامه‌ی اقتصادی در حکومت مهدوی

برنامه‌ی اقتصادی در حکومت مهدوی

برنامه‌ی اقتصادی در حکومت مهدوی

برنامه‌ی اقتصادی در حکومت مهدوی

شکی نیست که می توان جامعه مهدوی را از آغاز خلقت جهان تا پایان آن از پیشرفته ترین و کاملترین جوامع به حساب آورد. چرا که در عصر ظهور حجه بن الحسن (عج) ، حکومت از همه جهات و در همه ی ابعاد خود از ویژگی های برجسته و عالی برخوردار است که یکی از این ابعاد، بعد اقتصادی است.

شکی نیست که می توان جامعه مهدوی را از آغاز خلقت جهان  تا  پایان آن  از پیشرفته ترین و کامل ترین جوامع به حساب آورد. چرا که در عصر ظهور حجه بن الحسن (عج) ، حکومت از همه جهات و در همه ی ابعاد خود  از ویژگی های برجسته و عالی برخوردار است  که یکی از این ابعاد، بعد اقتصادی است. از مهمترین عواملی که باعث فلج شدن اقتصاد یک دستگاه می شود. و در جوامع بشری نیز موجود است انباشته شدن ثروت نامشروع در نزد یک گروه است. حضرت (عج) در حکومت خود اجازه نمی دهد که ثروت های ملی و منابع و سرمایه های خصوصی انسان ها مورد استفاده سوء قرار بگیرد؛ بلکه با غاصبان و خائنان به شدت برخورد خواهد شد. امام باقر (علیه السلام) : هنگامی که قائم ما قیام کند قطائع از بین می رود. به طوری که دیگر قطائعی نخواهد بود. (حمیری/ قرب الاسناد/ ص ۸)

همه ی حکومت ها برای پیشرفت و گسترش و بقا و تحکیم خود نیازمند سرمایه های عظیم مالی ، در آمدهای وافی و توزیع بجا و عادلانه آن هستند. بر کسی پوشیده نیست  که حفظ اعتقاد و فرهنگ دینی وبه طور کلی شئون مختلف دین و تمام فعالیت های آن  نیازمند اقتصاد مطلوب  و قدرت مالی است. جامعه مهدوی که از عالی ترین مراتب جوامع است از این امر مستثنی نیست چنانچه  در روایات نیز آمده  است که رفاه و آسایش مردم در سر لوحه برنامه های کاری حضرت (عج) قرار دارد.
رکود و کاستی جدی نظام های  مختلف جهانی در امر اقتصاد که در امور مختلفی مانند تولید، درامد و اشتغال و تجارت نمود پیدا کرده است حاصل نقض سیاست های عوامل قدرت و نظام های مدیریتی است. بر اساس نظرات صاحبان اندیشه، عوامل تولید و رشد اقتصادی بر اساس متون دینی و علمی مبنی  بر عوامل معنوی از جمله ایمان، استغفار، انفاق، تقوا و عوامل سخت افزاری مانند کار، سرمایه و عوامل نرم افزاری مانند امنیت، نظم، برنامه ریزی تعهد و تخصص است.
سوال مهم این است که در عصر ظهور چه اتفاقی در این زمینه خواهد افتاد ؟ آیا امدادهای الهی به کمک انسان خواهد امد یا برنامه های حضرت (عج) و رشد مردم باعث ترقی و پیشرفت اقتصاد خواهد شد؟

البته یکی از عوامل مهم در پیشرفت اقتصادی  عصر ظهور امداد الهی است که در نتیجه همان عوامل معنوی است که رشد و شکوفایی افراد را در بر داشته ؛ از جمله پرهیزگاری ،  برقرای عدالت ، رعایت احکام و اجرای اوامر خداوند که توسط رهبر آن عصر حضرت حجه ابن الحسن (عج) اتفاق خواهد افتاد.خداوند در سوره اعراف ایه ۹۶ می فرمایند:

وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا يَکْسِبُونَ
و اگر اهل شهرها و آبادیها ، ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند ، برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم ولی ( آنها حق را ) تکذیب کردند ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.

اما علاوه بر این امدادها خود حضرت برنامه های ضروری و مهم و گسترده ای را بر مبنای عدالت اسلامی تحت برنامه ریزی صحیح به بهترین وجه اجرا خواهند کرد. حضرت علی (علیه السلام) می فرمایند: لافقر مع حسن تدبیر ( آمدی تمیمی / غررالحکم/ ج۲/ ص۳۷) با تدبیر و برنامه ریزی خوب دیگر فقری نخواهد ماند.

برنامه های حضرت عج

تقسیم و توزیع عادلانه درآمدها

چنانچه در روایات آمده : یملاء الارض  قسط و عدلا  (صدوق/ کمال الدین/  ج۱/ ص ۲۵۷) یکی از کارکردهای اصلی و اساسی دولت حضرت (عج) ایجاد عدالت اقتصادی با تقسیم منابع و درآمدها و جلوگیری از اجحاف و تعدی سودجویان است.
در جامعه مهدوی انواع تبعیض ها و تجاوزها مرتفع می شود و درهر مکانی که جامعه انسانی وجود دارد عدل گسترش می یابد. در این عصر طلایی ،  از تعدی افراد سودجو و تکاثر طلب جلوگیری خواهد شد.
از دیدگاه اسلام حتی اگر رشد اقتصادی پایدار ، کاهش نابرابری و حذف فقر تحقق یابد ولی مصرف در نظام اقتصادی متعادل نباشد، عدالت اقتصادی تحقق نیافته است. (جهانیان/ فصلنامه انتظار موعود/ ص ۱۴) مالیات از جمله برنامه های اقتصادی در هر حکومت می باشد. از جمله اقدامات اقتصادی حضرت (عج) نیز که نقش بسزایی در رفاه و آسایش اقتصادی مردم و خشکاندن ریشه فقر دارد ، اخذ مالیات و توزیع عادلانه آن بین افراد مستمند ومستحق است. در روایات تاکید شده است که مجازات سنگینی در انتظار افرادی است که از پرداخت مالیات اسلامی سر بازمی زنند و مانع پرداخت زکات خواهند شد .

استرداد سرمایه های غصبی

از مهمترین عواملی که باعث فلج  شدن اقتصاد یک دستگاه می شود. و در جوامع بشری نیز موجود است انباشته شدن ثروت نامشروع در نزد یک گروه است. حضرت (عج) در حکومت خود اجازه نمی دهد که ثروت های ملی و منابع و سرمایه های خصوصی انسان ها مورد استفاده سوء قرار بگیرد؛ بلکه با غاصبان  و خائنان به شدت برخورد خواهد شد. امام باقر (علیه السلام) : هنگامی که قائم ما قیام کند قطائع از بین می رود. به طوری که دیگر قطائعی نخواهد بود.  (حمیری/ قرب الاسناد/ ص ۸)
قطائع  زمین های است که از اراضی خراجی که از راه امتیاز به نزدیکان حکام و سلاطین داده می شود. و با این بذل و بخشش خودسرانه باعث به وجود آمدن طبقه بندی در جوامع می شوند.

استخراج منابع زیر زمینی

یکی از منابع مهم در هر کشوری معادن ، گنج هاو به طور کلی منابع زیر زمینی آن کشور است رسول خدا (ص)می فرمایند: زمین گنج هایش را برای او (حضرت حجت عج)  خارج می سازد و اموال بیشمار بین مردم تقسیم می شود ( مجلسی/ بحار الانوار/ج ۵۱/ ص ۶۸)
اخذ مالیات و سازماندهی آن
مالیات از جمله  برنامه های اقتصادی در هر حکومت می باشد.  از جمله اقدامات اقتصادی حضرت (عج) نیز که نقش بسزایی در رفاه و آسایش اقتصادی مردم و خشکاندن ریشه فقر دارد ، اخذ مالیات و توزیع عادلانه آن بین افراد مستمند ومستحق  است. در روایات تاکید شده است که مجازات سنگینی در انتظار افرادی است که از پرداخت مالیات اسلامی سر بازمی زنند و مانع پرداخت  زکات  خواهند شد .

همه ی این موارد  اندکی از برنامه های کلان اقتصادی حضرت بقیه الله (عج) می باشد.عدالت اقتصادی متضمن نظم فردی و اجتماعی در حوزه اقتصاد است  چنانچه تکامل اصول اخلاقی در آن عصر باعث  می شود تا سازو کارها ی نهادهای اقتصادی تجلی یابد. با بررسی های بسیار  چندین شاخصه مهم از جمله کاهش نابرابری ها، رشد اقتصادی پایدار، از بین رفتن فقرو مصرف به اندازه نیاز  برای جامعه  اقتصادی مهدوی  بیان می شود.

منبع: تبیان

[divider style=”dotted” top=”20″ bottom=”20″]

مقاله مهدویت + تسلیم و جامعه مهدوی

نیاز بشر به حکومت جهانی
views 24
نیاز بشر به حکومت جهانی نیاز بشر به حکومت جهانی نیاز بشر به حکومت جهانی زمانی که به تاریخ می نگریم، زندگی پر ماجرای انسان نشان دهنده این است که در هر عصر...
نگاهی به فراسوی فراماسونری
views 18
نگاهی به فراسوی فراماسونری نگاهی به فراسوی فراماسونری نگاهی به فراسوی فراماسونری  شیطان پرستی و فراماسونری در حال حاضر یکی از جنجالی ترین و پرمخاطب ترین مو...
مدعیان مهدویت با چه ترفندهایی فریب می دهند؟...
views 21
مدعیان مهدویت با چه ترفندهایی فریب می دهند؟ - مدعیان مهدویت با چه ترفندهایی فریب می دهند؟ مدعیان مهدویت با چه ترفندهایی فریب می دهند؟ اگرچه‌ ترفندهاي مدعيان...
نگاه ژئوپلیتیک به روایات آخرالزمان (۱) + بخش اول...
views 91
روایات آخرالزمان - نگاه ژئوپلیتیک به روایات آخرالزمان  روایات آخرالزمان اشاره :  دراین نوشتار قصد داریم با نگاه استراتژیک به روایات آخرالزمانی، رویکرد جغرا...
سند تأسیس مسجد مقدس جمکران + شبهات + ویدئو...
views 76
نکاتی درباره مسجد جمکران/۲ سند تأسیس مسجد مقدس جمکران اطلاعاتی در باره ی مسجد جمکران  در مورد جمکران و چگونگی ساختنش نظر بزرگان در مورد مسجد جمكران سند تأسیس م...
حال مؤمن در ایّام فتنه ی دجال + مقاله مهدویت...
views 47
حال مؤمن در ایّام فتنه ی دجال - حال مؤمن در ایّام فتنه ی دجال حال مؤمن در ایّام فتنه ی دجال + مقاله مهدویت (بسم الله الرحمن الرحیم) از حسین بن علی (علیه ال...
سيماي ظاهري امام زمان (عج) + مقاله مهدویت + ویدئو...
views 73
سيماي ظاهري امام زمان (عج) خصوصیات جسمانی و ظاهری امام زمان (عج) سيماي ظاهري امام مهدي(ع) سيماي ظاهري امام زمان (عج) سيماي ظاهري امام زمان (عج) نويسنده ارجم...
مرگ عبدالله آخرین پادشاه و ارتباط آن با ظهور امام عصر (عج)...
views 68
مرگ عبدالله آخرین پادشاه و ارتباط آن با ظهور امام عصر (عج) مرگ عبدالله آخرین پادشاه و ارتباط آن با ظهور امام عصر (عج) (بسم الله الرحمن الرحیم) از مجموع روا...
مهدویّت در اندیشة صادق آل محمّد (ص)...
views 24
مهدویّت در اندیشة صادق آل محمّد (ص) مهدویّت در اندیشة صادق آل محمّد (ص) مهدویّت در اندیشة صادق آل محمّد (ص) از نیمه نخست قرن اوّل هجری، مدّعیان مهدویّت از ...
دجال دروغگوى فريبنده‏
views 17
دجال دروغگوى فريبنده‏ دجال دروغگوى فريبنده‏ دجال دروغگوى فريبنده‏ مهدى پرتوى آملى درباره اين لغت مى نويسد: «دجال صيغه مبالغه از لغت دجل و به معنى خدعه، نير...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فیلم سریال انیمیشن

ویدئو گیم