تبلیغ

دانلود بازی کامپیوتر

دانلود بازی Stronghold: Warlords
اموزش های زبان

آموزش زمان حال ساده در زبان انگلیسی ( گرامر ) – کاربرد ها و مثال های مرتبط

آموزش زمان حال ساده در زبان انگلیسی – کاربرد ها و مثال های مرتبط

زمان حال ساده در زبان انگلیسی

نت پاک قصد دارد زبان آموزان عزیز را با زمان حال ساده در زبان انگیسی، کاربردها همراه با مثال های متنوع و نکات مهم آن آشنا سازد. در این مطلب، شما زبان آموزان عزیز با نحوه ی ساخت زمان حال ساده در زبان انگلیسی، طریقه ی سوالی و منفی کردن آن، کاربرد قیود تکرار در جملاتی که فعل آن زمان حال ساده در زبان انگلیسی است و همچنین مثال ها و تست های متنوع آشنا می شوید.

 

جملات سوالی زمان حال ساده در زبان انگلیسی

۲۰ جمله انگلیسی حال ساده

چند جمله حال ساده انگلیسی

فرمول زمان حال ساده
نمونه سوال حال ساده انگلیسی

زمان حال استمراری

زمان گذشته ساده

تست های زمان حال ساده انگلیسی

زمان حال ساده در زبان انگلیسی

فعل زمان حال ساده با استفاده از مصدر بدون to ساخته می شود و در حالت سوم شخص مفرد معمولا به s ختم می شود. در صورتی که فعل به یکی از حروف z، x، o،    s، sh و یا ch ختم شده باشد، برای جمع بستن از es استفاده می شود.

از زمان حال ساده در زبان انگلیسی در موارد زیر استفاده می شود

صحبت از کارهایی که محدود به زمان خاصی نیستند و همیشه و مستمر انجام می شوند.

My parents live in Canada.

I dont like your house.

برای بیان حقایق و واقعیت های علمی

If you heat water to 100 degree C, it boils.

صحبت از فعالیت های روزانه، عادات و کارهایی که تکرار می شوند.

I get up really early and practice for an hour most days.

Ali doesn’t usually have breakfast.

We play tennis twice a week.

صحبت درباره ی زمان بندی حرکت وسایل نقلیه.

What time does the next bus leave?

The next bus leaves at 8.

برای آدرس دادن و بیان دستورالعمل چیزی.

You go down to the traffic litghs, then you turn left.

To start the program, first you click on the icon on the desktop.

بعد از  hopeمعمولا زمان حال به کار می بریم.

I hope carol calls tonight.

نکته ۱ : قیدهایی که بیشتر در زمان حال ساده در زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرند، عبارتند از:

Always, generally, normally, usually, often, sometimes, rarely, never, traditionally, every day, every week, tow times a mounth, …

نحوه ساختن زمان حال ساده در زبان انگلیسی:

ساختن زمان حال ساده در زبان انگلیسی بسیار ساده است.

شکل ساده ی فعل + فاعل

I see.

You say.

نحوه ی سوالی کردن زمان حال ساده در زبان انگلیسی:

بسته به فاعل جمله، برای سوالی کردن جملات زمان حال ساده در زبان انگلیسی، اگر فاعل مورد نظر سوم شخص مفرد باشد، از فرمول زیر استفاده می کنیم:

does + she / he / it + شکل ساده فعل

He goes to school every day.

Does he go to school every day?

اما اگر فاعل غیر از سوم شخص مفرد باشد، از فرمول زیر استفاده می شود:

شکل ساده فعل + فاعل + do

They go to school every day.

Do they go to school every day.

نحوه منفی کردن جملات زمان حال ساده در زبان انگلیسی:

بسته به فاعل، برای منفی کردن جملات زمان حال ساده در زبان انگلیسی، از یکی از دو فرمول زیر استفاده می شود. اگر فاعل جمله سوم شخص مفرد باشد:

she / he / it + doesn’t + شکل ساده فعل

She knows the answer.

She doesn’t know the answer.

اما اگر فاعل غیر از سوم شخص مفرد، برای منفی کردن جملات زمان حال ساده در زبان انگلیسی از فرمول زیر استفاده می شود.

شکل ساده ی فعل + don’t + فاعل

They go to school every day.

They don’t go to school every day.

 

نکته ۲: فرمول استفاده از قیود تکرار در جملات زمان حال ساده در زبان انگلیسی عبارت است از:

شکل ساده فعل + قید تکرار + فاعل

They always study in the morning.

She usually studies in the afternoon.

اگر فعل جمله یکی از مشتقات to be باشد، در آن صورت قید تکرار پس از فعل استفاده می شود. یعنی:

…. + قید تکرار + to be + فاعل

She is always late.

 

نکته ۳: از نشانه های دیگر زمان حال ساده در زبان انگلیسی، استفاده از واژه ی every در آخر جمله است.

She services her car every month.

 

مثال های بیشتر:

water consists of hydrogen and oxygen.

the average person breathes 21600 times a day.

the world is round.

 

The simple present tense in English language says that something was true in the past, is true in the present and will be true in the future. It expresses general statements of fact and general truths.

زمان حال ساده در زبان انگلیسی می گوید که چیزی در گذشته درست بوده، هم اکنون هم صحیح است و در آینده هم صحیح خواهد بود. این ( زمان حال ساده در زبان انگلیسی )، وقایع و حقایق عمومی را بیان می دارد.

 

(d) I get up at seven every morning.

(e) I always eat a salad for lunch.

 

The simple present tense in English language is used to express habitual or everyday activities.

زمان حال ساده در زبان انگلیسی به منظور بیان عادات یا فعالیت های روزمره استفاده می شود.

  Kristin washes her hair every other day or so.

  Every morning, the sun shines in my bedroom window and wakes me up.

  this isn’t my notebook. It belongs to Reza.

 

What do you do in the evening?

 I do my homework and watch a little TV.

 I read a newspaper every day.

 

The speakers are talking about daily habits.

گوینده دارد در مورد عادات روزانه صحبت می کند.

 

Correct the errors in verb forms.

خطاها را در شکل فعل تصحیح کنید.

I not agree with your opinion.

I’m not knowing Sam’s wife.

My roommate usually watch television, listen to music, or going out in the evening.

 

answer

I don’t agree with your opinion.

I don’t know Sam’s wife.

My roommate usually watches television, listens to music, or goes out in the evening.

زمان حال ساده در زبان انگیسی

زمان حال ساده در زبان انگیسی

زمان حال ساده در زبان انگیسی

دانلود فیلم هندی
دانلود سریال خارجی
لینک های خراب را در قسمت نظرات گزارش دهید. (در کمترین زمان ممکن اصلاح میشود.)

 برای دانلود از سایت فیلترشکن یا VPN خود را غیرفعال فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا